Ga door naar inhoud

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring PortShuttle Rotterdam B.V.

PortShuttle Rotterdam B.V. als verantwoordelijke
PortShuttle Rotterdam B.V. (hierna: PortShuttle) is een dochteronderneming van het Havenbedrijf Rotterdam N.V., maar is zelf verantwoordelijk voor de naleving en de handhaving van de privacywetgeving. Omdat PortShuttle een kleinschalige onderneming is in containervervoer en voornamelijk Business-to-Business werkt, worden er in beperkte mate persoonsgegevens verwerkt.

Reikwijdte van deze verklaring
In deze privacyverklaring vindt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door PortShuttle. Daarnaast leest u hoe u contact kunt opnemen met ons en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Havenwerk blijft voor PortShuttle mensenwerk
Persoonlijk contact staat bij PortShuttle namelijk op de eerste plaats en onze mensen staan elke dag met plezier voor u klaar. Havenwerk blijft voor ons mensenwerk. PortShuttle verwerkt uw gegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Verwerking van persoonsgegevens met een zakelijk karakter
PortShuttle verwerkt van haar klanten, leveranciers en overige relaties enkel de benodigde contactgegevens ten behoeve van haar zakelijke dienstverlening in containervervoer en de financiële afhandeling daarvan.
Daarnaast verwerkt PortShuttle uw gegevens in het kader van relatiebeheer. Bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van een wijziging in de tarieven en voorwaarden. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor voornoemde doeleinden en conform wet- en regelgeving verwijderd.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
PortShuttle verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van PortShuttle bepaalde werkzaamheden verrichten. In die gevallen maken wij afspraken met de andere partijen over de bescherming van uw persoonsgegevens.

Algemene vraag over de verwerking van uw gegevens?
Neem contact met PortShuttle op via: info@portshuttle-rotterdam.com.

Heeft u een verzoek over uw gegevens?
U kunt PortShuttle om inzage vragen of een ander verzoek doen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Gebruik daarvoor het formulier op de website.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door PortShuttle bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar we hopen er in eerste instantie met u gewoon uit te komen. Voor meer informatie over de klachtenregeling van de Autoriteit Persoonsgegevens, zie: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

PortShuttle Rotterdam

PortShuttle Rotterdam is de neutrale spooroplossing die containerterminals in de Rotterdamse haven 24/7 met elkaar verbindt.

PortShuttle Rotterdam is een speciale service en dochteronderneming van Havenbedrijf Rotterdam.

Bezoeken

PortShuttle Rotterdam B.V.
Weena 335
3013 AL Rotterdam